Στο κέντρο μας παρέχουμε ιδιαίτερα μαθήματα με σκοπό την

αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών

και της  υποεπίδοσης στο σχολείο.

 

Απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου που αντιμετωπίζουν

δυσκολίες στην ανάγνωση,

την ορθογραφία, τη γραπτή και προφορική  έκφραση,

την κατανόηση κειμένων.

Στόχος είναι μέσα από εξατομικευμένα προγράμματα να αντιμετωπιστούν

οι μαθησιακές αυτές δυσκολίες

και να αναπτύξει ο μαθητής τις προσωπικές του

στρατηγικές μάθησης.

 

 

Παρέχονται

 

Εξατομικευμένο  υλικό ειδικής αγωγής

 

Εκπαιδευτικές καρτέλες

 

 Εκπαιδευτικά παιχνίδια


 Πολυαισθητηριακό υλικό

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?